Huisregels

Huisregels SCC de Bolder


Deze regels gelden zowel in de Bolder als in de directe omgeving hiervan

Algemene regels:

► Onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
► Alle aanwijzingen van medewerkers van de Bolder, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.

Het is verboden om:

► Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
► Onder 18 jaar alcohol te nuttigen.
► Alcohol door te geven aan personen onder 18 jaar
► Wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
► Diefstal of vernielingen te plegen.
► Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
► Discriminerende opmerkingen te maken.
► Beledigingen te uiten.
► In het gebouw te roken.
► Glaswerk mee naar buiten te nemen.
► Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de Bolder.

De toegang kan geweigerd worden als u:

► Onder invloed bent van alcohol en/of drugs.
► De toegang eerder is ontzegd.

Bij het plegen van misdrijven:

► Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
► Wordt u direct overgedragen aan de politie.
► Doen wij aangifte of dienen wij een klacht in.

Bij het niet naleven van onze huisregels:

► Wordt u uit de zaak verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot de zaak
ontzegd worden.
► Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

X