Wie heeft er groene vingers?

Wie heeft er groene vingers?
Leuk nieuws van De Bolder. In het voorjaar gaan wij starten met: De Bolder Buurttuin!
Op een stuk grond naast De Bolder gaan wij een moes- en siertuin beginnen waar iedereen aan mee kan doen; een tuin voor de buurt door de buurt. Een groep vrijwilligers zal de tuin onder haar hoede nemen. Wij zien zoveel mogelijkheden met een gemeenschappelijke tuin en zijn zelf reuze enthousiast. Bij de Bolder Buurttuin betrekken we vele organisaties; we bundelen onze kennis en kracht.

Met deze gemeenschappelijke buurttuin willen we mensen verbinden, jong en oud, verschillende culturen en met elkaar zorgen wij voor de tuin. Het is een plek waar je nieuwe mensen kan ontmoeten en vriendschappen uit kunnen ontstaan. We gaan van en met elkaar leren en daarnaast is het een middel om talenten te ontwikkelen of te ontdekken. En hoe leuk is het als we voor onze kookactiviteiten gebruik kunnen maken van producten uit eigen tuin. Kortom De Bolder Buurttuin wordt een kleurrijke en geurrijke gemeenschappelijke tuin!

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het creëren van deze tuin. We willen de vrijwilligers mee laten denken over de tuin en gaan een bijeenkomst starten om hieraan invulling te geven. Als u het leuk zou vinden om mee te denken en mee te helpen bij het creëren van de tuin, dan kunt u dit mailen aan: info@debolder.com.

Gezamenlijk tuinieren is leuk!

X