Repair Café

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!

Iedere maand zitten onze reparateurs weer voor u klaar bij het Repair Café in De Bolder. De gastvrouwen verwelkomen u en de reparateurs proberen, samen met u, uw kapotte spullen te repareren. U bent welkom tussen 13.00 en 15.00 uur.

Alles wat het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie; van broodroosters tot föhns, van kleding tot speelgoed. Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Het is dus de bedoeling dat u zelf bij de reparatie aanwezig blijft.

De reparatiediensten worden gratis aangeboden. Alleen als er vervangende onderdelen nodig zijn dan dienen de kosten daarvan ter plekke te worden afgerekend. Om kleine verbruiksartikelen te bekostigen wordt een kleine vrijwillige bijdrage echter op prijs gesteld.

Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl) sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. De oplossing is simpel; niet weggooien maar samen repareren. Beter voor het milieu en het is nog gezellig ook!

Dag en tijd:  iedere 3e maandag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur.
Data:             maandag 21 december, maandag 18 januari, maandag 15 februari,
maandag 14 maart (let op: 2e vd maand),
18 april en 23 mei(let op: laatste vd maand).

Kosten:        geen, een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs gesteld.

X