Jongerenwerker

Jerome den Enting is sinds januari 2012 actief als jongerenwerker voor de gemeente Waterland en maakt sinds januari 2015 ook deel uit van het team van De Bolder. In alle kernen fungeert hij als belangrijk aanspreekpunt wanneer het gaat om jongeren(zaken).

Kerndoel is dat zoveel mogelijk jongeren, in de leeftijd tussen 11 jaar en 23 jaar, zich positief manifesteren en zo min mogelijk jongeren problemen hebben met zichzelf en/of problemen veroorzaken voor anderen. Vanuit een actieve houding is de jongerenwerker goed zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar voor alle Waterlanders met een probleem, vraag, plan, oplossing of klacht, mits in relatie tot deze doelgroep. De jongerenwerker legt en onderhoudt op verschillende manieren contact als waarnemer, corrector, coach, hulpverlener, initiatievenmakelaar en verbindingsschakel maar is niet uitsluitend actief met jongeren.

Er wordt nadrukkelijk ook samengewerkt met gemeente, scholen, verenigingen, instellingen, ondernemingen, bewoners en ouders om succesvol te kunnen zijn. Jongeren worden gestimuleerd om door samenwerking en ‘zelf-acties’ veranderingen en verbeteringen te realiseren. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, helpt hierbij.  Het voorkomen en oplossen van overlast(beleving) waar jongeren bij betrokken (kunnen) zijn, is uiteraard belangrijk maar dat geldt ook voor het signaleren van gedrag, behoeften en problemen of het bieden van uiteenlopende, individuele, specifieke hulpverlening aan jongeren. Hiermee wordt het signaal afgegeven dat het welzijn van jongeren in Waterland belangrijk is.

De jongerenwerker is in alle kernen actief met ontmoetingsplaatsen en verschillende sport- en educatieve programma’s. Er is samenwerking met Brijder Jeugd, Bureau HALT, scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de vorm van projecten, voorlichting en ondersteuning.

Heb je een vraag, probleem of idee? Neem gewoon contact op met de jongerenwerker via: jongerenwerker@waterland.nl of 06-29594678.

X