Jongerenwerker

Jongeren aan het woord in het Jubileummagazine van De Bolder

Inleiding

Jongerenwerker van De Bolder, Jerome den Enting, vroeg een aantal jongeren naar hun ervaring met jongerenwerk. Het werden persoonlijke, openhartige en tot de verbeelding sprekende verhalen.

Arjen Bos - Monnickendam

“Mijn ervaring is super positief. Ik was 18, het was mijn examenjaar en ik zat in een moeilijke thuissituatie. Ik was depressief en veel afwezig van school. Ik had het zo'n beetje opgegeven toen ik in contact kwam met Jongerenwerk. Ik werd wekelijks bezocht, ook al was ik daar niet altijd blij mee. We hebben een inhaalplan voor school gemaakt. Ik mocht mijn toetsen alsnog maken (30-40 toetsen in drie weken!), waarbij Jerome toezicht hield. Ik haalde goede cijfers en heb zelfs mijn examen mogen doen. Ik ben geslaagd voor mijn MAVO-4 diploma. Als jij ook met problemen zit waar je denkt niet uit te komen, weet dan dat anderen je kunnen helpen, en dat je bij Jongerenwerk áltijd een luisterend oor hebt”.

Luuk Zaal – Broek in Waterland - Pizza & Politiek

“Toen ik brugklasser was kwam ik voor het eerst in aanraking met het jongerenwerk van de gemeente Waterland. Ik had een grote interesse in politiek en als scholier van het Bernard Nieuwentijt College mocht ik input leveren bij de Stadsraad Monnickendam. En met mede-jongeren schoof ik aan bij een ''Pizza & Politiek'' sessie in De Bolder waar we het belang van stemmen uitgelegd kregen én konden praten met lokale politici. Jongerenwerk doet er toe!


C., moeder van R. – Monnickendam
“Naar aanleiding van veelvuldig schoolverzuim van zoon R. werd de gemeente geïnformeerd. Jongerenwerk heeft ondersteuning verleend in gesprekken tussen R. en de school. Mede hierdoor heeft R. toch zijn diploma gehaald. Van onschatbare waarde voor mij als moeder, maar bovenal voor zoon R.. Het tussen jongeren “bewegen” en kunnen luisteren naar wat ze wel, maar ook niet zeggen, is de basis voor het creëren van vertrouwen. Dit vertrouwen kan een hele belangrijke factor (mogelijk de allerbelangrijkste) zijn voor wat nodig is in het maken van juiste keuzes door jongeren voor de toekomst!”

Luuk Kempen – Broek in Waterland

“Mijn persoonlijke ervaring met Jongerenwerk is zeer positief. Het heeft echt een verbindende functie is tussen de jongeren en de politiek/het bestuur van Waterland. Nadat het project voor een ontmoetingsplek succesvol was afgerond heb ik Jongerenwerk benaderd omdat ik hulp nodig had bij mijn studie”. 

Q. - Monnickendam - Hulp bij werk en opleiding

“Ik zat niet op school, had geen werk en ook niet echt een toekomst voor ogen. Jongerenwerk heeft mij uiteindelijk geholpen aan werk bij de groenvoorziening, met een uitkering. En daarna aan een opleiding als hovenier. Ik leidde een uitzichtloos leven en ineens was er weer licht”.  

Dennis - Monnickendam - Zomerondernemer
“Jongerenwerk regelde dat er een mooie plek (eerst Keet, later de Jongerenwerkplaats) was waar de jongeren samen konden komen. Gezellig spelen, poolen en tafeltennis. Toen ik daar vertelde over de unieke lampen die ik maak heeft Jongerenwerk er voor gezorgd dat ik meedeed aan het project Zomerondernemer. Daar heb ik veel van geleerd en heb een goede start met mijn eigen bedrijf kunnen maken”.

Marleen de Goede - Ilpendam
“11 jaar geleden kwam ik in aanraking met Jongerenwerk. Voor de kindergemeenteraad op de basisschool. Op mijn 16de kreeg ik de kans deel te nemen aan het WK raften in Brazilië. Ik moest dit zelf bekostigen en zette daarom een actie op. Jerome hielp me hierbij, we ontwierpen samen een hele toffe flyer. Ik haalde in korte tijd het bedrag bij elkaar om mijn droom te verwezenlijken. Zonder de hulp van Jongerenwerk was het me zeker niet zo snel gelukt”.

Dylan - Marken
“Mijn moeder en ik waren op het gemeentehuis om een burenruzie te bespreken die ontstaan was vanwege een zuipkeet voor jongeren. Ik had geen zin in dit gesprek, want het voelde als een aanval. Maar Jongerenwerk dacht met óns mee. Daarna ontmoette ik Jerome bij de Opzit-voorlichting. Zijn positieve mening helpt om het festijn te laten bestaan. Hij is ook mijn aanspreekpunt voor Stichting Marker Jongeren (SMJ). We helpen elkaar waar dit kan”.  

Jeffrey – Ilpendam
“Tijdens de kindergemeenteraad verkiezingen probeerde ik met mijn groep een lasergame locaties te krijgen. Dat is helaas niet gelukt, maar we hebben wel Chillpendam opgezet in het voormalig bejaardenhuis. Een veilige en gezellige plek met allerlei activiteiten zoals poolen, tafeltennis, gamen en nog veel meer. Waar jonge hoofden hun koppen bij elkaar konden steken en mooie, goeie dingen voor elkaar gekregen”. 

Moeder van I. en I. zelf - Monnickendam

“Een aantal jaar geleden zat ik behoorlijk knel. Op school ging het niet lekker en ik kwam in aanraking met ‘snel geld verdienen’ waardoor ik in behoorlijke schulden kreeg. Jongerenwerk heeft mij gesteund met school en geholpen met het verwerken van de ‘snel-geld-verdienen’ misstap. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd en Jerome kwam naar mijn diploma-uitreiking. Jongerenwerk heeft mij door een moeilijke fase in mijn leven gesleept. Door er voor mij te zijn en een luisterend oor te bieden. 

“Als je je kind ziet worstelen en niet kan doordringen tot wat er werkelijk speelt, is dat als ouder iets verschrikkelijk. We wilden dat ons kind met iemand in contact zou komen die de taal van het kind verstaat en begrijpt. Jongerenwerk hielp ons kind stap voor stap weer uit het dal te klimmen, door te luisteren, waar nodig actie te ondernemen en hem weer vertrouwen te geven”.

R. - Monnickendam - Iemand om mee te praten

“Mijn jeugd is een ruige tijd geweest met veel vallen en opstaan. Dat opstaan is mede dankzij het Jongerenwerk. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik heb contact gezocht omdat ik in de knoop zat en er zelf niet meer uit kwam. Ik had het thuis behoorlijk verpest en had niemand om op terug te vallen. Jerome en ik hadden een goede klik en ik kon bij hem terecht als ik me rot voelde of gewoon iemand nodig had om mee te praten. 


H. – Gemeente Waterland - Hulp bij integreren

“Het is tien jaar geleden dat wij zijn gevlucht uit Afghanistan. Na een tijdje in AZC te hebben gewoond, kregen wij een woning aangeboden in de gemeente Waterland. Eindelijk een eigen plekje en een nieuwe start. Dat is niet makkelijk in een totaal andere wereld en we werden helaas niet warm ontvangen. Gelukkig was er Jongerenwerk. Ik werd in contact gebracht met andere jongeren van mijn leeftijd en ze hebben voor veel andere positieve dingen gezorgd, zoals hulp bij het ontwikkelen van mijn talenten”. 

Kelvin – Marken - Project JOP
“Vooral het project JOP heeft een speciale indruk achtergelaten. Over de plek waar de nieuwe Jongeren Ontmoetingsplaats moest komen was in de gemeenteraad en op het eiland veel commotie. Jongerenwerk heeft er voor gezorgd dat Markers van 10 jaar en ouder mochten stemmen over de locatie. De JOP staat nog steeds op de plek waar de Markerjeugd deze graag wilde.”

J. - Monnickendam - Kans gepakt door Jongerenwerk

Ik was 18 jaar, had mijn werk en verdiende lekker. Maar ik deed mijn administratie niet, mijn relatie ging voorbij en ik belandde in een diep dal. Ik stond lekker mijn jointje te roken toen de jongerenwerker me vroeg hoe het ging. Ik stond te trillen, maar wist dat ik deze kans moest pakken. Hij wist welke paden te bewandelen.  Hij bracht een glimlach op m’n gezicht met de vraag of ik later op een bank of een bierkratje wilde zitten. We spraken of om samen mijn financiën op orde te brengen. Ik ben met de billen bloot gegaan, maar binnen een jaar was ik schuldenvrij en had weer zin in het leven. Nu woon ik met mijn partner in een koopwoning en zit op een heerlijke bank!”

Jongerenwerk

Jerome den Enting is sinds januari 2012 actief als jongerenwerker voor de gemeente Waterland en maakt sinds januari 2015 ook deel uit van het team van De Bolder. In alle kernen fungeert hij als belangrijk aanspreekpunt wanneer het gaat om jongeren(zaken).

Kerndoel is dat zoveel mogelijk jongeren, in de leeftijd tussen 11 jaar en 23 jaar, zich positief manifesteren en zo min mogelijk jongeren problemen hebben met zichzelf en/of problemen veroorzaken voor anderen. Vanuit een actieve houding is de jongerenwerker goed zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar voor alle Waterlanders met een probleem, vraag, plan, oplossing of klacht, mits in relatie tot deze doelgroep. De jongerenwerker legt en onderhoudt op verschillende manieren contact als waarnemer, corrector, coach, hulpverlener, initiatievenmakelaar en verbindingsschakel maar is niet uitsluitend actief met jongeren.

Er wordt nadrukkelijk ook samengewerkt met gemeente, scholen, verenigingen, instellingen, ondernemingen, bewoners en ouders om succesvol te kunnen zijn. Jongeren worden gestimuleerd om door samenwerking en ‘zelf-acties’ veranderingen en verbeteringen te realiseren. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, helpt hierbij.  Het voorkomen en oplossen van overlast(beleving) waar jongeren bij betrokken (kunnen) zijn, is uiteraard belangrijk maar dat geldt ook voor het signaleren van gedrag, behoeften en problemen of het bieden van uiteenlopende, individuele, specifieke hulpverlening aan jongeren. Hiermee wordt het signaal afgegeven dat het welzijn van jongeren in Waterland belangrijk is.

De jongerenwerker is in alle kernen actief met ontmoetingsplaatsen en verschillende sport- en educatieve programma’s. Er is samenwerking met Brijder Jeugd, Bureau HALT, scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de vorm van projecten, voorlichting en ondersteuning.

Heb je een vraag, probleem of idee? Neem gewoon contact op met de jongerenwerker via: jongerenwerker@waterland.nl of 06-29594678.

X