Activiteiten KANS

Activiteiten van KANS voor alle kinderen van Waterland

De activiteiten worden toegespitst op de onderdelen Sport en spel, Persoonlijke ontwikkeling, cultuur en creativiteit, muziek en dans, en Natuur en millieu voor de onderstaande leeftijdsklassen. Kinderen doen mee voor eigen risico.

De activiteiten duren 4 tot 6 weken. Dat wil zeggen, vier keer op maandag of vier keer op dinsdag enz. De kinderen mogen maximaal twee keer inschrijven voor eenzelfde activiteit. De activiteiten wisselen per periode. Kijk dus goed op het programma.

Kinderen die op de naschoolse opvang zitten kunnen ook meedoen met de activiteiten van KANS. We vragen u om het vervoer van school naar de activiteit zelf te regelen met vriendjes o.i.d. Alleen in geval van nood zorgen wij dat uw kind wordt opgehaald. 

Kosten
De bijdrage voor de activiteiten is € 5,00 per les tenzij anders is aangegeven. Betaling kan alleen via automatische incasso. Bij het reserveren van een activiteit wordt u gevraagd om een automatische incasso te akkorderen. U betaalt dan vooraf per blok, u moet uw kind voor elk blok opnieuw opgeven.
Wij nemen geen contant geld van kinderen aan dus geef uw kind geen geld mee.

 

Activiteiten:

  • Groep 1 + 2
  • Groep 3 t/m 5
  • Groep 6 t/m 8
  • Ouders

X