Monthly Archives: november 2018

Kerstpakket actie De Bolder

De Bolder organiseert ook dit jaar weer de jaarlijkse kerstpakketactie voor en door inwoners van Waterland. Met als doel, mensen die het niet zo breed hebben of om welke reden dan ook een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, een mooi kerstpakket aan te bieden. Om deze pakketten te vullen, hebben we spullen nodig.…
Lees meer..

Fietslessen succes

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ZW, Vluchtelingenwerk, Gemeente Waterland en De Bolder hebben kunnen regelen dat er fietslessen gegeven konden worden aan een groep vrouwen met een verblijfsvergunning woonachtig in Monnickendam. Fietsen betekent dat hun mobiliteit en onafhankelijkheid wordt vergroot. Middels een fietsdocente en fietsen in bruikleen van Volendam Rent & Event werden 8 lessen gegeven. Op…
Lees meer..

Interesse onderzoek De Bolder

Wij willen uw interesse peilen over De Bolder. De resultaten willen wij gebruiken om de activiteiten van De Bolder beter af te stemmen op de inwoners van Gemeente Waterland. Deelname is geheel anoniem. Het duurt vijf minuten om de enquête in te vullen en het zal voor De Bolder veel opleveren. Wij hopen dat u…
Lees meer..

X